Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.vianocnestromceky.sk  je spoločnosť SOBA spol. s r.o., so sídlom Hraničná 2, 040 17 Košice.

 2. Predávajúcim www.vianocnestromceky.sk je spoločnosť SOBA spol. s r.o., so sídlom Hraničná 2, 04017 Košice. Údaje spoločnosti sú nasledujúce - IČO: 00691518, IČ DPH: SK2020489823. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel : Sro, vl.č.138/V.

 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.vianocnestromceky.sk je spoločnosť SOBA spol.s r.o., so sídlom Hraničná 2, 040 17 Košice.

 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č.102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

 9. V súvislosti s predajom alebo objednávaním tovaru na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim , respektíve v prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov súvisiacich s touto zmluvou, sa môže kupujúci obrátiť na predávajúceho na telefónnom čísle 00421/55/6771936, 6255261 alebo emailom na adrese soba@soba.sk.

  Orgán dozoru :
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Košický kraj
  Vrátna 3, P.O.BOX A 35 Košice
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel.č.: 055/622 07 81
  fax.č.: 055/622 45 47
  email: ke@soi.sk

 

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú v EUR , sú konečné a vrátane 20 % DPH.

 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 3. V zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra ( daňový doklad), ktorá slúži ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar , prepravné náklady , prípadne poplatok za dobierku.

 4. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky – všetky akcie platia do vypredania zásob , pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade zmeny právnych predpisov , zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene ceny od výrobcov a dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednaného pre jedného spotrebiteľa.

 7. Zákazníci z ČR s doručením tovaru v ČR platia za tovar v hotovosti priamo kuriérovi pri doručení v mene CZK, ktorá je rátaná ako celková cena v EUR uvedená vo faktúre x 28 CZK. Výsledná cena v CZK je zaokrúhlená na celé české koruny smerom nadol. 

   

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní.


 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  • a) platba na dobierku (platba priamo kuriérovi alebo na pošte pri preberaní tovaru)

  • b) platba na základe zálohovej faktúry – platba bankovým prevodom vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš bankový účet,

  • c) platba v hotovosti priamo na adrese prevádzkarne spoločnosti pri osobnom prevzatí tovaru,

  • d) platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre.
    

 2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

 3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

  • zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

  • zľavu za opakovaný nákup,

  • individuálnu vernostnú zľavu,

  • zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

 4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.


Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  a) Slovenskej pošty,
  b) kuriérskej spoločnosti,
  c) osobne na adrese našej prevádzkarne.
   

Článok VI.

Poplatky za prepravu, dobierku, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo na dobierku si za dopravné účtujeme:

  • a) pri doprave Slovenskou poštou službou Balík na poštu s doručením 3 prac. dní po expedícii z nášho skladu - 4 € ( služba je dostupná len pre zákazníkov zo Slovenska a pre objednávky v hodnote tovaru maximálne do 30 EUR)

  • b) pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením v rámci celej SR do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu nasledovne ( platné len pre zákazníkov zo Slovenska ) :
   objednávky v hodnote do 50 EUR - 4 €
   objednávky v hodnote nad 50 EUR (vrátane) - bez poplatku

  • c) pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením v rámci celej ČR do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu nasledovne ( platné len pre zákazníkov z Českej republiky ) - 7 €

    

 2. Pri zvolení možnosti platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru priamo na adrese našej prevádzkarne SOBA spol.s r.o., Hraničná 2, 04017 Košice, je platba bez poplatku. Platba na našej adrese je možná len v hotovosti, bez možnosti platby platobnou kartou.

 3. Poplatok za platbu na dobierku Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou je 1,50 €. Minimálna hodnota tovaru objednávaného na dobierku musí byť 10 EUR , alebo platba za objednaný tovar musí byť uhradená vopred , prostredníctvom bankového prevodu, na základe nami vystavenej a e-mailom zaslanej zálohovej faktúry. 
  Platba na dobierku znamená, že platba je realizovaná v hotovosti klientom v okamihu doručenia zásielky kuriérskou službou alebo na pošte klienta.

 4. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu zaslania tovaru , akým bol kupujúcim pôvodne zvolený spôsob dopravy v objednávke ( Slovenská pošta prípadne doručenie kuriérskou službou ) za podmienky nezmenenej ceny za prepravu.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý nie je vyrábaný na zákazku, na mieru, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.


 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho ( napr. tovar osobitných rozmerov alebo neštandardného vyhotovenia) . Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu SOBA spol.s r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou , prípadne darčekmi k nákupu tovaru, ktoré mu boli doručené spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár „Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku“ , ktorý nájdete na stránke https://www.vianocnestromceky.sk/menu/reklamacie/  , v ktorom je potrebné vyplniť všetky údaje.

 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 8. Riešenie reklamácií sa riadi reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený na stránke v časti reklamácie:  https://www.vianocnestromceky.sk/menu/reklamacie/

 

Článok X.

Záruky

 

 1. Na dodaný tovar poskytujeme záruku v zákonnej lehote. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady.
   
 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
   
 3. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál , na vady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeranýmzaobchádzaním, zásahom kupujúceho alebo tretích osôb, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklýmpodmienkam, na ktoré nie je výrobok určený.
   
 4. V prípade odstrániteľných vád na tovare, má kupujúci právo , aby táto vada bola bezplatne, včas a riadneodstránená, resp. má právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie , že predávajúci môže vždy vymeniťvadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
   
 5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezprostredne skontrolovať, či sa jedná o tovar, ktorý bol objednaný, či jetovar v neporušenom stave, či nemá zjavnú vadu (neporušenosť originálneho obalu alebo originálnejpolepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu) a v prípade,pokiaľ tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný listdopravcu alebo ihneď spísať zápis o škode a je povinný o tom bezodkladne informovať aj predávajúceho.Oznámenie musí obsahovať zoznam poškodeného tovaru, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis závady a inédodatočné informácie v závislosti od druhu tovaru

 

 

Článok XI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať objednaný tovar,

  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:

  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

  2. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.


 

Článok XII.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.

 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

 7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

 8. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu nevyhnutnú a výlučne za účelom a v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom tohto e-shopu.

 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

 10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

 11. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

 12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.
   

Článok XIII.

Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. XI bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1) pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 15. mája 2020.


V Košiciach, 15. 5. 2020

Ing.Sopko Dušan
konateľ spoločnosti