Kontakt

SOBA spol. s r.o. 
Hraničná 2, 040 17 Košice

IČO: 00691518
DIČ: 2020489823
IČ DPH: SK2020489823
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vl.č.138/V.
 

Prevádzková doba:
Pondelok - Piatok : 8.30 -16.00 hod.

Tel.: 00421 / 55 / 677 19 36
Mobil: 0903 800 679
Tel./fax: 00421 / 55 / 625 52 61

E-mail: soba@soba.sk

   

   

SOBA spol. s r.o.
prevádzka:
Hraničná 2
040 17 Košice